0

Όρια εθνικών ομάδων

home

Τα όρια για τις Εθνικές ομάδες διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 ΑΝΔΡΩΝ

 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 ΝΕΩΝ

 ΝΕΑΝΙΔΩΝ

 50 Επιφ.

 16.35

19.40

17.80

20.23

 100 Επιφ.

 37.41

 42.92

 40.00

 43.95

 200 Επιφ.

 1:26.35

 1:36.61

 1:29.82

 1:38.00

 400 Επιφ.

 3:08.45

 3:27.84

 3:14.64

 3:31.54

 800 Επιφ.

 6:40.45

 7:19.13

 6:50.69

 7:24.14

 1500 Επιφ.

 12:56.76

 14:02.78

 13:13.10

 14:18.55

 50 Άπνοια

 14.85

 17.45

 16.00

 18.25

 100 Υ/Β

 34.07

 39.09

 36.66

 41.59

 400 Υ/Β

 2:53.78

 3:17.05

 3:05.64

 3:23.78

 800 Υ/Β

 6:17.85

 7:03.22

 6Α33.13

 7:16.72